Funktionsknapp

Funktionsknappen är ett tillbehör som används för att komplettera Spisec AddOn med extra inställningar som ökar säkerheten och användarvänligheten. Många brukare har svårt att nå eller hitta små knappar därför är funktionsknappen utvecklad med en enkel form och en tydlig och lättåtkomlig knapp.

Den har nio olika inställningslägen att välja mellan:

0: Kodat läge – Häll och ugn är helt låsta.

1: Funktion A – 10 min timer för häll, 12 timmar för ugn.

2: Funktion B – 30 min timer för häll, 12 timmar för ugn.

3 (grundinställning): Funktion C – 45 min timer för häll, 12 timmar för ugn.

4: Startknapp – 3 timmar för häll, 12 timmar för ugn.

5: Ljudindikator A – Ljudsignal var 16e sekund, 45 min timer för häll, 12 timmar för ugn.

6: Ljudindikator B – Ljudsignal var 16e sekund, 3 timmar timer för häll, 12 timmar för ugn.

7: Diskret läge A (Ingen ljud- eller ljusindikation) – 15 min för häll och ugn.

8: Diskret läge B (Ingen ljud- eller ljusindikation) – 45 min för häll och ugn.

9: Diskret läge C (Ingen ljud- eller ljusindikation) – 3 timmar för häll och 12 timmar för ugn.

Utöver dessa inställningslägen kan funktionsknappen också uppnå följande funktioner:
Start- och återställningsknapp

När funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knappen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

Återställningsknapp

Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp. Den ger en omedelbar återstart som kompletterar återställning med spisens egna vred. I detta läge behöver användaren alltså inte trycka på knappen innan matlagning.

 

Artikelnr: A102-1001 Kategori:

Användarguide funktionsknapp Spisec AddOn Plus

Hur återställer jag strömmen till spisen om spisvakten brutit?

Tryck snabbt på OK-knappen på sidan av värmevakten eller knacka lätt på värmevaktens front för snabbåterställning. Det går även bra att stänga av spisens egna vred och vänta en stund för att få tillbaka strömmen (beroende på hur spisvakten är inställd). Om du har tillbehöret Funktionsknapp så gör du bara ett snabbt tryck på den.