fbpx

Din bostadsanpassning

En funktionsnedsättning innebär nya behov. Bostaden behöver anpassas för att möta de nya behoven av tillgänglighet och funktion, det kallas bostadsanpassning. Syftet är att möjliggöra ett självständigt liv i eget hem och för det finns bostadsanpassningslagen.

Bostadsanpassningsbidrag

Så fungerar det

I enlighet med bostadsanpassningslagen kan du som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningens syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Alla har rätt att söka och kommunens uppdrag är att bedöma om ansökan ska beviljas eller avslås.

Du ansöker om bidraget hos den kommun du bor i och det ges för fasta funktioner i hemmet och vissa kompletteringar till dessa. Det är viktigt att veta att tolkningen av lagstiftningen kan variera mellan kommunerna. Om du är missnöjd med kommunens beslut så kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är inte ovanligt att förvaltningsrätten då gör en annan bedömning.

Läs mer på boverket.se

Bostadsanpassningsbidrag – så fungerar det

Bostadsanpassningsbidrag – så fungerar det

Bostadsanpassningsbidrag – så fungerar det

Valfrihet

Att välja och hitta rätt

Att välja och hitta rätt bland installatörer och produkter är kanske det svåraste av allt. Efter att du fått ett positivt beslut på din ansökan så inleds processen som ska leda till den lösning som just du behöver utifrån det som bedöms som en skälig kostnad. För att du ska få den lösning som passar bäst för dig så är det bra om du är så delaktig som möjligt. Tillsammans med kommunen bestämmer du hur stor del av ansvaret som ska ligga hos dig när det gäller val av installatör och produkt.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att lösa ett funktionsbehov och gäller inte för en specifik produkt som någon annan väljer ut. Det är viktigt att känna till att de produkter som du får föreslaget kan se likvärdiga ut men skilja sig åt avsevärt. Vår rekommendation är att du ifrågasätter och jämför olika lösningar. Valet du gör kommer att påverka ditt hem och din vardag.

Valfrihet – att välja och hitta rätt

Valfrihet – att välja och hitta rätt

Valfrihet – att välja och hitta rätt

Guide till bostadsanpassningsbidrag

Alla kan söka bostadsanpassningsbidrag och för att göra det enkelt för dig har vi gjort en guide som förklarar hur du går tillväga.

Öppna guiden som utskriftsvänlig PDF

1

Kontakta kommunen

Du som sökande kontaktar din kommun för att inleda en ansökan.

2

Intyg

En arbetsterapeut eller annan sakkunnig skriver ett intyg utifrån dina behov.

3

Fastighetsägaren

Om du bor i en bostad som ägs av någon annan så behöver fastighetsägaren ge sitt medgivande.

4

Prövning

Handläggaren prövar din ansökan och ger besked. Vid ett nej har du rätt att överklaga.

5

Beslut

När du fått ett ja på din ansökan så framgår det vilka åtgärder som kan utföras och till vilken kostnad. Bidraget du i så fall får täcker 100% av den totala kostnaden så länge den är skälig.

6

Installation

Beställning av material och installation görs.

7

Avslut

Nödvändiga handlingar undertecknas och ärendet avslutas efter genomförandet. Om du själv ombesörjt anpassning och installation så utbetalas ett kontantbidrag som motsvarar tidigare beslut och redovisade kostnader efter godkänt arbete.