Vid bostadsanpassning är det vanligt att byta ut dörrtrösklarna till en lägre, anpassad variant eller att komplettera den befintliga tröskeln med kilar som gör att det lätt att ta sig fram med rullstol eller rullator.

Kilar

Komplettera den befintliga tröskeln med kilar för att göra det möjligt för personer i rullstol eller med rullator att ta sig fram. Vi har kilar i olika material, färg och storlekar.

Övrigt

Övriga produkter inom trösklar och kilar.