fbpx

Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor som vi hoppas kan hjälpa dig, om inte så är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon så hjälper vi dig.

Filtrera
Allmänt
Badrum
Bostadsanpassning
Funktionsgarage
Funktionskök
Övriga hemmet
Spisvakt

Vad är maxvikten på er bänklyft?

Vi har två olika varianter – 90 kg och 150 kg.

Vad är maxvikten på er skåplyft?

40 kg.

Vad betyder bostadsanpassning?

Bostadsanpassning är när man anpassar en bostads fasta funktioner (exempelvis kök och badrum) så att dessa funktioner blir tillgängliga till personer som av olika anledningar annars har svårt att använda dessa. Det kan till exempel handla om att bänkskivan i köket behöver gå att sänkas för att en person i rullstol ska kunna arbeta sittandes.

Bekostas era produkter av bostadsanpassningsbidraget?

Generellt sett, ja! Bostadsanpassningsbidrag ges till anpassningar av bostadens fasta funktioner, men det är din kommun som avgör vad du har rätt till att få bekostat av bidraget. Läs mer om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

Vem har rätt till bostadsanpassningsbidrag?

Den som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning och som har en bostad för permanent bruk kan söka bidraget. Läs mer på om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

Jag är fastighetsägare, vad gäller?

Om du hyr ut en bostad där någon vill göra en bostadsanpassning behöver du lämna ditt medgivande. Du kan inte kräva att anpassningen ska återställas efter att den funktionshindrade flyttat eller inte längre är i behov av sin anpassning. Som fastighetsägare kan du söka återställningsbidrag när anpassningen inte längre behövs och en ny hyresgäst ska flytta in. Ta kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare för vägledning.

Täcker bidraget hela kostnaden för anpassningen?

Ja, bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Om du väljer ett dyrare alternativ än vad som är nödvändigt, t ex en dyrare kökslucka, får du själv stå för merkostnaden. Läs mer om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

När får jag min beställning?

Enligt överenskommelse vid beställning. Våra produkter skickas vanligen inom fem dagar efter beställningen, undantag kan förekomma.

Min spisvakt fungerar inte, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

En del i mitt kök har gått sönder/fungerar inte, hur gör jag?


Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Min funktionskabin har gått sönder, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Mitt funktionsgarage har gått sönder, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Kan jag kombinera bostadsanpassningsbidraget och ROT-avdrag?

Nej, då riskerar du att bli återbetalningsskyldig och få betala vite.

Vad betyder det att era produkter är CE-märkta?

CE-märkning är en produktmärkning inom EU som ställer krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. För att något ska bli CE-märkt krävs det även att en föreskriven kontrollprocedur har följts.

Var tillverkas era produkter?

Moveums kök och badrum utvecklas och tillverkas på vårt kontor och i vår egna produktion i Falun, Dalarna. Spisvakten Spisec AddOn tillverkas av vår leverantör Safera i Finland.

Passar AssiStep min trapp?

AssiStep kan enkelt anpassas till de flesta trappor, oavsett vinkel, material i väggen eller hur trappen ser ut i början och slutet. Passar raka trapport, L- och U-trappor både med och utan vilplan. AssiStep byggs ihop av moduler vilket gör installationen till en enkel process.

Kan jag välja vilken sida jag vill ha duschdraperiet på?

Ja, på DesignLine kan du få draperiet på valfri sida.

Finns det ramper till funktionskabinerna?

Ja det finns både ramp och rampavsats, gå till kategorin Badrum > Tillbehör för att se de olika varianterna.

Kan man dra avloppsröret utanför kabinen?

Ja det går, man skär då ut för avloppsröret i karet och slipper då höja justeringsfötterna. Man behåller då det låga insteget.

Fungerar Spisec AddOn S på alla spisar?

Spisec AddOn S fungerar på alla elektriska spisar. Den är unik i sitt slag att den helt automatiskt lär sig vilken spistyp den är installerad på. Det gör att spisvakten kan ta mer korrekta beslut vid fara, det är stor skillnad på farliga situationer på exempelvis en spis med gjutjärnsplattor jämfört med en induktionshäll.

Hur återställer jag strömmen till spisen om spisvakten brutit?

Tryck snabbt en gång på OK-knappen mitt på Spisec AddOn S. Det går även bra att stänga av spisens egna vred och vänta en stund för att få tillbaka strömmen (beroende på hur spisvakten är inställd).

Jag har induktionshäll, behöver jag då en spisvakt?

Ja! Faktum är att fett kan antända på mindre än två minuter i en stekpanna på en effektiv induktionshäll. En induktionshäll har ofta en funktion att den stängs av när något kokar över men det finns även hällar som kan reducera effekten vid hög värme. Värmen som tillåts är dock för hög och ger inget skydd mot en brand. Spisec AddOn S identifierar själv vilken typ av spis eller häll som används. På en induktionshäll eller nyare spis är Spisec AddOn S mer vaksam på ett snabbare scenario än exempelvis en äldre spis med gjutjärnsplattor.

Hur gör jag en retur/reklamation?

Kontakta vår kundservice på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Kan jag installera spisvakten själv?

Om din spis är inkopplad med stickpropp i ett spisuttag så kan du göra det själv. Är din spis fast installerad i kopplingsdosa behöver en elektriker göra installationen, vi kan i så fall hjälpa dig att hitta en lämplig sådan.

Ladda ner appen SAFERA och följ anvisningarna, finns där appar finns.

Varför är glasväggar bättre än plast i duschkabiner?

Det säkerhetsglas vi använder gör kabinen stabilare och därmed säkrare, dessutom är glas enkelt att hålla rent. Glasväggar har också ett modernare utseende med mer ljusinsläpp.

Får jag själv välja installatör?

Ja det får du! Våra produkter kan monteras och installeras av alla hantverkare, det krävs ingen specialkompetens. Vi samarbetar dock med installatörer runt om i hela Sverige och hjälper dig gärna att komma i kontakt med någon av dessa.

Var placeras brytarenheten?

Elektriskt så kopplas brytarenheten mellan spis och strömmatning. Antingen med stickpropp och spisuttag bakom spisen eller fast installerad i dosa. Brytarenheten kan läggas löst bakom spisen/under sparksockel eller skruvas fast på väggen eller i skåpstommen etc.

Hur vet jag att min spisvakt fungerar?

Tryck kort på OK-knappen på sidan av värmevakten. Om det då blinkar till grönt på framsidan så fungerar spisvakten. Reagerar OK-knappen inte alls: kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll.

Du kan också göra ett komplett funktionstest: instruktioner finns i ”Snabbguide installation” som du kan ladda hem här.

Blinkar det någon annan färg än grönt? Ring oss i så fall och fråga vad felkoderna betyder, eller titta i användarguiden eller bruks- och installationsanvisningen, du hittar dessa här.

Måste värmevakten sitta monterad?

Ja! Det finns krav i spisvaktsstandarden att spisen inte får fungera om man tar bort värmevakten. Förutom att spisen inte fungerar så indikerar värmevakten med tre gula blink, vid tryck på OK, om värmevakten inte sitter monterad korrekt.

Var placeras värmevakten?

Värmevakten kan placeras antingen på väggen eller på undersidan av fläkten. Alltså lodrät vid väggplacering eller vågrät vid montering på undersida fläkt (+/- 9 grader).

Avståndet mellan spishällen/-plattorna och överkant på värmevakten ska vara 45-60 cm vid väggplacering eller 45-95 cm vid placering på fläktens undersida.

Hur lång batteritid har värmevakten?

Vid normal spisanvändning håller batterierna i cirka 3-5 år. När batterierna börjar bli urladdade blinkar batterivarningen på värmevaktens gavel samtidigt som en tretonig melodi hörs. Du kan när som helst kontrollera batterierna genom att trycka på OK. Blinkar det kort grönt på framsidan så är spisvakt och batterier okej.

Vilka batterier används till värmevakten?

Två stycken alkaliska AA-batterier. Batterier ingår när du köper Spisec AddOn.

Hur mycket ström klarar Spisec AddOn?

400 V-modellerna (för 2- eller 3-fas) klarar 16 A oavsett elementspänning.

230V-modellerna finns i olika varianter som klarar 16 A till 35 A.

Hur gör jag rent funktionskabinen?

Använd ett vanligt rengöringsmedel för badrum. Använd inte rengöringsmedel som repar glas.

Kan jag tvätta duschdraperiet?

Det går bra att tvätta drapieriet i tvättmaskinen på 40°C.

Vilken storlek på funktionskabin bör jag köpa?

Det är bra med en så rymlig kabin som möjligt, men det är viktigt att ha bra framkomlighet i badrummet. Att tänka på är att hjälpmedel i kabinen tar plats.

Fungerar spisvakten utan neutralledare/"nolla"?

400V-modellerna behöver inte nollan, minst två faser är nödvändiga. 230V-modellerna är enbart för 1-fas (med nolla).

Hur återställer jag strömmen till spisen om spisvakten brutit?

Tryck snabbt på OK-knappen på sidan av värmevakten eller knacka lätt på värmevaktens front för snabbåterställning. Det går även bra att stänga av spisens egna vred och vänta en stund för att få tillbaka strömmen (beroende på hur spisvakten är inställd). Om du har tillbehöret Funktionsknapp så gör du bara ett snabbt tryck på den.

Fungerar Spisec AddOn på alla spisar?

Spisec AddOn fungerar på alla elektriska spisar. Den är unik i sitt slag att den helt automatiskt lär sig vilken spistyp den är installerad på. Det gör att spisvakten kan ta mer korrekta beslut vid fara, det är stor skillnad på farliga situationer på exempelvis en spis med gjutjärnsplattor jämfört med en induktionshäll.

Jag har en induktionshäll, behöver jag då en spisvakt?

Ja! Faktum är att fett kan antända på mindre än två minuter i en stekpanna på en effektiv induktionshäll. En induktionshäll har ofta en funktion att den stängs av när något kokar över men det finns även hällar som kan reducera effekten vid hög värme. Värmen som tillåts är dock för hög och ger inget skydd mot en brand. Spisec AddOn identifierar själv vilken typ av spis eller häll som används. På en induktionshäll eller nyare spis är Spisec AddOn mer vaksam på ett snabbare scenario än exempelvis en äldre spis med gjutjärnsplattor.

Kan jag installera spisvakten själv?

Om din spis är inkopplad med stickpropp i ett spisuttag så kan du göra det själv. Är din spis fast installerad i kopplingsdosa behöver en elektriker göra installationen, vi kan i så fall hjälpa dig att hitta en lämplig sådan.

Vad är maxvikten på er bänklyft?

Vi har två olika varianter – 90 kg och 150 kg.

Vad är maxvikten på er skåplyft?

40 kg.

Vad betyder bostadsanpassning?

Bostadsanpassning är när man anpassar en bostads fasta funktioner (exempelvis kök och badrum) så att dessa funktioner blir tillgängliga till personer som av olika anledningar annars har svårt att använda dessa. Det kan till exempel handla om att bänkskivan i köket behöver gå att sänkas för att en person i rullstol ska kunna arbeta sittandes.

Bekostas era produkter av bostadsanpassningsbidraget?

Generellt sett, ja! Bostadsanpassningsbidrag ges till anpassningar av bostadens fasta funktioner, men det är din kommun som avgör vad du har rätt till att få bekostat av bidraget. Läs mer om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

Vem har rätt till bostadsanpassningsbidrag?

Den som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning och som har en bostad för permanent bruk kan söka bidraget. Läs mer på om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

Jag är fastighetsägare, vad gäller?

Om du hyr ut en bostad där någon vill göra en bostadsanpassning behöver du lämna ditt medgivande. Du kan inte kräva att anpassningen ska återställas efter att den funktionshindrade flyttat eller inte längre är i behov av sin anpassning. Som fastighetsägare kan du söka återställningsbidrag när anpassningen inte längre behövs och en ny hyresgäst ska flytta in. Ta kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare för vägledning.

Täcker bidraget hela kostnaden för anpassningen?

Ja, bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Om du väljer ett dyrare alternativ än vad som är nödvändigt, t ex en dyrare kökslucka, får du själv stå för merkostnaden. Läs mer om bostadsanpassning under fliken ”Din bostadsanpassning”.

När får jag min beställning?

Enligt överenskommelse vid beställning. Våra produkter skickas vanligen inom fem dagar efter beställningen, undantag kan förekomma.

Min spisvakt fungerar inte, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

En del i mitt kök har gått sönder/fungerar inte, hur gör jag?


Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Min funktionskabin har gått sönder, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Mitt funktionsgarage har gått sönder, hur gör jag?

Ring oss på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Kan jag kombinera bostadsanpassningsbidraget och ROT-avdrag?

Nej, då riskerar du att bli återbetalningsskyldig och få betala vite.

Vad betyder det att era produkter är CE-märkta?

CE-märkning är en produktmärkning inom EU som ställer krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. För att något ska bli CE-märkt krävs det även att en föreskriven kontrollprocedur har följts.

Var tillverkas era produkter?

Moveums kök och badrum utvecklas och tillverkas på vårt kontor och i vår egna produktion i Falun, Dalarna. Spisvakten Spisec AddOn tillverkas av vår leverantör Safera i Finland.

Passar AssiStep min trapp?

AssiStep kan enkelt anpassas till de flesta trappor, oavsett vinkel, material i väggen eller hur trappen ser ut i början och slutet. Passar raka trapport, L- och U-trappor både med och utan vilplan. AssiStep byggs ihop av moduler vilket gör installationen till en enkel process.

Kan jag välja vilken sida jag vill ha duschdraperiet på?

Ja, på DesignLine kan du få draperiet på valfri sida.

Finns det ramper till funktionskabinerna?

Ja det finns både ramp och rampavsats, gå till kategorin Badrum > Tillbehör för att se de olika varianterna.

Kan man dra avloppsröret utanför kabinen?

Ja det går, man skär då ut för avloppsröret i karet och slipper då höja justeringsfötterna. Man behåller då det låga insteget.

Fungerar Spisec AddOn S på alla spisar?

Spisec AddOn S fungerar på alla elektriska spisar. Den är unik i sitt slag att den helt automatiskt lär sig vilken spistyp den är installerad på. Det gör att spisvakten kan ta mer korrekta beslut vid fara, det är stor skillnad på farliga situationer på exempelvis en spis med gjutjärnsplattor jämfört med en induktionshäll.

Hur återställer jag strömmen till spisen om spisvakten brutit?

Tryck snabbt en gång på OK-knappen mitt på Spisec AddOn S. Det går även bra att stänga av spisens egna vred och vänta en stund för att få tillbaka strömmen (beroende på hur spisvakten är inställd).

Jag har induktionshäll, behöver jag då en spisvakt?

Ja! Faktum är att fett kan antända på mindre än två minuter i en stekpanna på en effektiv induktionshäll. En induktionshäll har ofta en funktion att den stängs av när något kokar över men det finns även hällar som kan reducera effekten vid hög värme. Värmen som tillåts är dock för hög och ger inget skydd mot en brand. Spisec AddOn S identifierar själv vilken typ av spis eller häll som används. På en induktionshäll eller nyare spis är Spisec AddOn S mer vaksam på ett snabbare scenario än exempelvis en äldre spis med gjutjärnsplattor.

Hur gör jag en retur/reklamation?

Kontakta vår kundservice på 023-79 22 00 så hjälper vi dig.

Kan jag installera spisvakten själv?

Om din spis är inkopplad med stickpropp i ett spisuttag så kan du göra det själv. Är din spis fast installerad i kopplingsdosa behöver en elektriker göra installationen, vi kan i så fall hjälpa dig att hitta en lämplig sådan.

Ladda ner appen SAFERA och följ anvisningarna, finns där appar finns.

Varför är glasväggar bättre än plast i duschkabiner?

Det säkerhetsglas vi använder gör kabinen stabilare och därmed säkrare, dessutom är glas enkelt att hålla rent. Glasväggar har också ett modernare utseende med mer ljusinsläpp.

Får jag själv välja installatör?

Ja det får du! Våra produkter kan monteras och installeras av alla hantverkare, det krävs ingen specialkompetens. Vi samarbetar dock med installatörer runt om i hela Sverige och hjälper dig gärna att komma i kontakt med någon av dessa.

Var placeras brytarenheten?

Elektriskt så kopplas brytarenheten mellan spis och strömmatning. Antingen med stickpropp och spisuttag bakom spisen eller fast installerad i dosa. Brytarenheten kan läggas löst bakom spisen/under sparksockel eller skruvas fast på väggen eller i skåpstommen etc.

Hur vet jag att min spisvakt fungerar?

Tryck kort på OK-knappen på sidan av värmevakten. Om det då blinkar till grönt på framsidan så fungerar spisvakten. Reagerar OK-knappen inte alls: kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll.

Du kan också göra ett komplett funktionstest: instruktioner finns i ”Snabbguide installation” som du kan ladda hem här.

Blinkar det någon annan färg än grönt? Ring oss i så fall och fråga vad felkoderna betyder, eller titta i användarguiden eller bruks- och installationsanvisningen, du hittar dessa här.

Måste värmevakten sitta monterad?

Ja! Det finns krav i spisvaktsstandarden att spisen inte får fungera om man tar bort värmevakten. Förutom att spisen inte fungerar så indikerar värmevakten med tre gula blink, vid tryck på OK, om värmevakten inte sitter monterad korrekt.

Var placeras värmevakten?

Värmevakten kan placeras antingen på väggen eller på undersidan av fläkten. Alltså lodrät vid väggplacering eller vågrät vid montering på undersida fläkt (+/- 9 grader).

Avståndet mellan spishällen/-plattorna och överkant på värmevakten ska vara 45-60 cm vid väggplacering eller 45-95 cm vid placering på fläktens undersida.

Hur lång batteritid har värmevakten?

Vid normal spisanvändning håller batterierna i cirka 3-5 år. När batterierna börjar bli urladdade blinkar batterivarningen på värmevaktens gavel samtidigt som en tretonig melodi hörs. Du kan när som helst kontrollera batterierna genom att trycka på OK. Blinkar det kort grönt på framsidan så är spisvakt och batterier okej.

Vilka batterier används till värmevakten?

Två stycken alkaliska AA-batterier. Batterier ingår när du köper Spisec AddOn.

Hur mycket ström klarar Spisec AddOn?

400 V-modellerna (för 2- eller 3-fas) klarar 16 A oavsett elementspänning.

230V-modellerna finns i olika varianter som klarar 16 A till 35 A.

Hur gör jag rent funktionskabinen?

Använd ett vanligt rengöringsmedel för badrum. Använd inte rengöringsmedel som repar glas.

Kan jag tvätta duschdraperiet?

Det går bra att tvätta drapieriet i tvättmaskinen på 40°C.

Vilken storlek på funktionskabin bör jag köpa?

Det är bra med en så rymlig kabin som möjligt, men det är viktigt att ha bra framkomlighet i badrummet. Att tänka på är att hjälpmedel i kabinen tar plats.

Fungerar spisvakten utan neutralledare/"nolla"?

400V-modellerna behöver inte nollan, minst två faser är nödvändiga. 230V-modellerna är enbart för 1-fas (med nolla).

Hur återställer jag strömmen till spisen om spisvakten brutit?

Tryck snabbt på OK-knappen på sidan av värmevakten eller knacka lätt på värmevaktens front för snabbåterställning. Det går även bra att stänga av spisens egna vred och vänta en stund för att få tillbaka strömmen (beroende på hur spisvakten är inställd). Om du har tillbehöret Funktionsknapp så gör du bara ett snabbt tryck på den.

Fungerar Spisec AddOn på alla spisar?

Spisec AddOn fungerar på alla elektriska spisar. Den är unik i sitt slag att den helt automatiskt lär sig vilken spistyp den är installerad på. Det gör att spisvakten kan ta mer korrekta beslut vid fara, det är stor skillnad på farliga situationer på exempelvis en spis med gjutjärnsplattor jämfört med en induktionshäll.

Jag har en induktionshäll, behöver jag då en spisvakt?

Ja! Faktum är att fett kan antända på mindre än två minuter i en stekpanna på en effektiv induktionshäll. En induktionshäll har ofta en funktion att den stängs av när något kokar över men det finns även hällar som kan reducera effekten vid hög värme. Värmen som tillåts är dock för hög och ger inget skydd mot en brand. Spisec AddOn identifierar själv vilken typ av spis eller häll som används. På en induktionshäll eller nyare spis är Spisec AddOn mer vaksam på ett snabbare scenario än exempelvis en äldre spis med gjutjärnsplattor.

Kan jag installera spisvakten själv?

Om din spis är inkopplad med stickpropp i ett spisuttag så kan du göra det själv. Är din spis fast installerad i kopplingsdosa behöver en elektriker göra installationen, vi kan i så fall hjälpa dig att hitta en lämplig sådan.

Saknas det något här?

Fick du inte svar på din fråga? Skicka in den till oss via formuläret nedan eller ring oss.